Giải bài 6 trang 57 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Pythagoras được sinh ra vào khoảng năm 582 trước công nguyên. Isaac Newton sinh năm 1643 Công nguyên. Họ sinh ra cách nhau bao nhiêu năm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy công nguyên làm mốc để biểu diễn năm trước và sau Công nguyên.

Lời giải chi tiết

Lấy Công nguyên làm mốc thì năm 582 trước Công nguyên được biểu thị bởi số - 582 (năm)

Vậy họ sinh ra cách nhau số năm là: 1643 – (-582) = 2225 (năm)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài