Giải bài 12 trang 58 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


a) Dấu của tích hai số nguyên cùng dấu là dương. Dấu của tích ba số nguyên cùng dấu là gì? Giải thích? b) Tích của hai số nguyên a và b là 15. Tổng nhỏ nhất của hai số đó bằng bao nhiêu?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a) Dấu của tích hai số nguyên cùng dấu là dương. Dấu của tích ba số nguyên cùng dấu là gì? Giải thích?

b) Tích của hai số nguyên a và b là 15. Tổng nhỏ nhất của hai số đó bằng bao nhiêu?

Câu a

a) Dấu của tích hai số nguyên cùng dấu là dương. Dấu của tích ba số nguyên cùng dấu là gì? Giải thích?

Lời giải chi tiết:

a) Lấy 3 số nguyên dương a,b,c bất kì.

Ta có: a.b.c > 0

Và (-a). (-b). (-c) = [(-a). (-b)] ). (-c) = (a.b) . (-c) = - [(a.b).c] = - (a.b.c) < 0

Vậy tích 3 số nguyên cùng dấu mang cùng dấu với các số nguyên đó.

Câu b

b) Tích của hai số nguyên a và b là 15. Tổng nhỏ nhất của hai số đó bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải:

b) Tìm các ước nguyên dương và ước nguyên âm của 15 từ đó suy ra a, b và tổng tương ứng. Ta lấy a, b sao cho giá trị của tổng là nhỏ nhất.

Lời giải chi tiết:

b) Ta có: 15 = 1 . 15 = 3 . 5 = (-1) . (-15) = (-3) . (-5)

Do đó a, b có thể là các cặp số trên.

Trong đó tổng nhỏ nhất là: (-1) + (-15) = 16


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài