Giải bài 7 trang 57 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trong điều kiện thời tiết ổn định, cứ tắng độ cao 1 km thì nhiệt độ không khí giảm 6\({}^oC\). Một khinh khí cầu đã được phóng lên vào một ngày khô ráo. Nếu nhiệt độ trên mặt đất tại nơi phóng là 18\({}^oC\), thì  nhiệt độ là bao nhiêu khi khinh khí cầu ở độ cao 5km?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1. Tính số độ giảm đi khi khinh khí cầu ở độ cao 5km

Bước 2: Tính nhiệt độ khi khinh khí cầu ở độ cao 5km

Lời giải chi tiết

Số độ giảm đi khi ở độ cao 5km là:

6 . 5 = 30 (\({}^oC\))

Vậy khi khinh khí cầu ở độ cao 5km thì nhiệt độ là:

18 – 30 = -12 (\({}^oC\))


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài