Giải bài 5 trang 57 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Tính theo hai cách: a) 18 . 15 – 3. 6 . 10; b) 63 – 9 . (12 + 7); c) 39 . (29 -13) – 29 . (39 - 13).

Đề bài

Tính theo hai cách:

a) 18 . 15 – 3. 6 . 10;

b) 63 – 9 . (12 + 7);

c) 39 . (29 -13) – 29 . (39 - 13).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1: Thực hiện theo thứ tự phép tính thông thường

Cách 2: Tính nhanh, có sử dụng tính chất phân phối.

Lời giải chi tiết

a)

Cách 1:

18 . 15 – 3. 6 . 10 = 270 – 180 = 90.

Cách 2:

18 . 15 – 3. 6 . 10 = 18 . 15 - 18 . 10 = 18 (15 – 10 ) = 18. 5 = 90.

b)

Cách 1:

63 – 9 . (12 + 7) = 63 – 9. 19 = 63 – 171 = - (171 - 63) = -108

Cách 2:

63 – 9 . (12 + 7) = 9.7 – 9 . (12 + 7) = 9 . [7 – (12 - 7)] = 9. (-12) = - (9 . 12) = -108

c)

Cách 1:

39 . (29 -13) – 29 . (39 - 13) = 39 . 16 – 29 . 26 = 624 – 754 = - (754 - 624) = -130.

Cách 2:

39 . (29 -13) – 29 . (39 - 13) = 39 . 29 – 39 . 13 – (29 . 39 – 29 . 13)

= 39 . 29 – 39 . 13 – 29 . 39 + 29 . 13 = 39 . 29 – 29 . 39 – 39 . 13  + 29 . 13

= -39. 13 + 29 . 13 = (-39 + 29) . 13 = (-10) . 13 = -130


Bình chọn:
4.3 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí