Giải bài 2 trang 47 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho trục số:

 

Hãy ghi số nguyên thích hợp vào vị trí trên trục số trong mỗi trường hợp sau:

a) Điểm nằm cách điểm a năm đơn vị về bên phải.

b) Điểm nằm cách điểm b bảy đơn vị về bên trái.

c) Điểm nằm cách điểm c mười đơn vị về bên phải.

d) Điểm nằm cách điểm a hai đơn vị về bên trái.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Xác định điểm đó biểu diễn số nào

Bước 2: Biểu diễn chúng trên trục số

Lời giải chi tiết

a) Điểm 2;

b) Điểm -2;

c) Điểm 3;

d) Điểm -5;


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài