Giải bài 6 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm số đối của các số nguyên sau: -16; 10; 4; -4; 0; -100; 2021

Lời giải chi tiết

16 là số đối của -16;

-10 là số đối của 10

-4 là số đối của 4

4 là số đối của -4

0 là số đối của chính nó

100 là số đối của  -100

-2021 là số đối của 2021


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài