Giải bài 4 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Các phát biểu sau đúng hay sai?

Đề bài

Các phát biểu sau đúng hay sai?

a) \(6\; \in \; \mathbb N\)

b) \( - 5\; \in \;\mathbb N\)

c) \( - 1\; \in \;\mathbb Z\)

d) \( + 7\; \in \;\mathbb Z\)

e) \(0\; \in \; \mathbb Z\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại về tập số  tự nhiên và tập số nguyên, cách phân biệt chúng.

Lời giải chi tiết

a) Đúng

b) Sai vì -5 là số nguyên, không phải số tự nhiên

c) Đúng

d) Đúng

e) Đúng


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí