Giải bài 1 trang 46 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Số nguyên nào thích hợp để mô tả mỗi tình huống sau:

a) Thưởng 10 điểm trong một cuộc thi đấu

b) Bớt 4 điểm vi phạm luật

c) Nhiệt độ ngăn đá tủ là 5 độ dưới \({0^o}C\).

d) Rút 3 000 000 đồng từ thẻ ATM

e) Đỉnh núi Fansipan (Phan-xi-păng) cao 3143m so với mực nước biển.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem xét tình huống lựa chọn dấu - hoặc + phù hợp.

Lời giải chi tiết

a) +10 hoặc 10

b) -4

c) -5

d) -3 000 000

e) +3143  hoặc 3143.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài