Giải bài 3 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy vẽ một trục số, trên đó vẽ những điểm nằm cách điểm nằm cách điểm 0 năm đơn vị. Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Vẽ trục số, chia đơn vị

Bước 2: Xác định điểm nằm cách điểm 0 năm đơn vị.

Lời giải chi tiết

Các điểm nằm cách điểm 0 năm đơn vị là: 5 và -5


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài