Giải bài 1 trang 48 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

So sánh các cặp số sau:

a) 16 và 25;

b) -15 và 0;

c) -36 và 3;

d) -28 và -56;

e) 13 và -100;

g) -72 và -45.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tưởng tượng 2 số cần so sánh trên trục số, số nằm bên phải là số lớn hơn.

Lời giải chi tiết

a) 16 < 25;

b) -15 < 0;

c) -36 < 3;

d) -28 > -56;

e) 13 > -100;

g) -72 < -45.


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Hỏi bài