Giải bài 4 trang 49 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nhiệt độ (\(^oC\)) cao nhất và thấp nhất trong một năm tại một số điểm ở Canada (Ca-na-đa) được cho bởi bảng sau:

Địa điểm

Nhiệt độ cao nhất

Nhiệt độ thấp nhất

Vancouver (Van-cu-vơ)

22\(^oC\)

0\(^oC\)

Montreal (Môn-tê-an)

26\(^oC\)

-4\(^oC\)

Toronto (Tô-rôn-tô)

28\(^oC\)

-6\(^oC\)

Calgary (Can-ga-ry)

19\(^oC\)

-11\(^oC\)

Halifax (ha-li-phát)

20\(^oC\)

-8\(^oC\)

Hãy sắp xếp nhiệt độ trong bảng trên theo thứ tự từ thấp đến cao.

Lời giải chi tiết

Ta có các nhiệt độ là:

22\(^oC\); 26\(^oC\); 28\(^oC\); 19\(^oC\); 20\(^oC\); 0; -4\(^oC\); -6\(^oC\); -11\(^oC\); -8\(^oC\)

Sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao là:

-11\(^oC\); -8\(^oC\); -6\(^oC\); -4\(^oC\); 0\(^oC\) ; 19\(^oC\); 20\(^oC\); 22\(^oC\);26\(^oC\); 28\(^oC\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài