Giải bài 2 trang 48 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và ghi chúng lên một trục số: 6; 0; 5; -5; 1; -1; 3; -3; -6.

Đề bài

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và ghi chúng lên một trục số:

6; 0; 5; -5; 1; -1; 3; -3; -6.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ trục số, điền các điểm lên trục số. Các điểm từ trái qua phải trên trục số biểu diễn các số theo thứ tự tăng dần.

Lời giải chi tiết

Thứ tự tăng dần: -6; -5; -3; -1; 0; 2; 3; 5; 6.


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí