Giải bài 2 trang 48 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và ghi chúng lên một trục số:

6; 0; 5; -5; 1; -1; 3; -3; -6.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ trục số, điền các điểm lên trục đồng thời suy ra thứ tự sắp xếp.

Lời giải chi tiết

Thứ tự tăng dần: -6; -5; -3; -1; 0; 2; 3; 5; 6.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài