Giải bài 5 trang 49 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho tập hợp A = {4;-3;7;-12}

a) Viết tập hợp B bao gồm các phần tử của A và các số đối của chúng.

b) Viết tập hợp C bao gồm các phần tử lớn hơn các phần tử của A một đơn vị.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 a) Liệt kê các phần tử của A cùng số đối của chúng.

 b) Liệt kê các số bên phải của các phần tử của A vào tập hợp C.

Lời giải chi tiết

a) B = {4;-3;7;-12; -4; 3; -7; 12}

b) C = {5; -2;8; -11}


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài