Giải bài 4 trang 101 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đọc biểu đồ cột kép biểu diễn điểm kiểm tra các môn của hai bạn Mai và Bình sau đây và nêu nhận xét của em.

Lời giải chi tiết

       Điểm của HS

Ngữ Văn

Toán

Ngoại Ngữ 1

Giáo dục công dân

Lịch sử và Địa lí

Khoa học tự nhiên

Mai

9

6

8

9

10

6

Bình

5

10

8

9

6

9

Nhận xét:

+ Mai học tốt hơn Bình các môn: Ngữ Văn, Lịch sử và Địa lí

+ Bình học tốt hơn Mai các môn: Toán, Khoa học tự nhiên.

+ Hai bạn học tốt như nhau các môn: Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài