Giải bài 2 trang 100 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về số học sinh của lớp bồi dưỡng năng khiếu của trường THCS Đức Trí trong 4 năm. Em hãy ghi các thông tin đọc được từ biểu đồ vào bảng thống kê tương ứng.

Đề bài

Biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về số học sinh của lớp bồi dưỡng năng khiếu của trường THCS Đức Trí trong 4 năm. Em hãy ghi các thông tin đọc được từ biểu đồ vào bảng thống kê tương ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Nhìn theo trục ngang để đọc năm.

Bước 2: Nhìn theo trục dọc để đọc số liệu thống kê tương ứng (số học sinh lớp năng khiếu của năm tương ứng)

Lời giải chi tiết

Số học sinh lớp bồi dưỡng năng khiếu Toán trường THCS Đức Trí

Năm

Số học sinh

2018

25

2019

20

2020

30

2021

35


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí