Giải bài 5 trang 101 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm và cuối năm của bốn lớp khối 6 được cho trong bảng sau:

Lớp

Sĩ số đầu năm

Sĩ số cuối năm

6A1

32

30

6A2

32

35

6A3

40

37

6A4

34

43

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Vẽ hai trục, trục ngang ghi danh sách đối tượng (các môn thể thao năng khiếu), trục dọc chọn khoảng chia thích hợp và ghi số ở các vạch chia (chẳng hạn 0;2;4;..)

Bước 2: Vẽ các cột hình chữ nhật (cách đều nhau, cùng chiều rộng, chiều cao tương ứng với số liệu trên trục dọc thể hiện số học sinh tương ứng)

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ (tên biểu đồ, tên trục và ghi số liệu tương ứng trên mỗi cột)

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài