Giải bài 1 trang 99 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Biểu đồ cột sau đây cho biết thông tin về loại trái cây yêu thích của các bạn học sinh lớp 6B. Em hãy ghi các dữ liệu đọc được từ biểu đồ vào bảng thống kê tương ứng.

Đề bài

Biểu đồ cột sau đây cho biết thông tin về loại trái cây yêu thích của các bạn học sinh lớp 6B. Em hãy ghi các dữ liệu đọc được từ biểu đồ vào bảng thống kê tương ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Nhìn theo trục ngang để đọc danh sách quả.

Bước 2: Nhìn theo trục dọc để đọc số liệu thống kê tương ứng (số học sinh chọn loại quả đó)

Lời giải chi tiết

Loại trái cây

Số học sinh chọn

Cam

8

Xoài

12

Mít

6

Quýt

4


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí