Giải bài 1 trang 102 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tuổi của các bạn đến dự sinh nhật của bạn Phượng được ghi lại như sau:

12; 11; 12; 12; 15; 10; 12; 10; 14; 11; 12; 12

a) Hãy lập bảng thống kê cho các dữ liệu trên.

b) Khách có tuổi nào là nhiều nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Xác định các đối tượng thống kê

Bước 2: Liệt kê dữ liệu tương ứng vào bảng

Lời giải chi tiết

a) Bảng thống kê:

Tuổi

10

11

12

14

15

Số bạn

2

2

6

1

1

b) Khách 12 tuổi là nhiều nhất.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài