Giải bài 5 trang 103 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Bằng cách dùng biểu tượng  đại diện cho 10 xe và biểu tượng  đại diện cho 5 xe, em hãy vẽ biểu đồ tranh biểu diễn bảng thống kê sau:

 

Số xe máy bán được mỗi ngày trong một tuần tại cửa hàng A

Ngày

Số xe bán được

Thứ Hai

15

Thứ Ba

20

Thứ Tư

25

Thứ Năm

35

Thứ Sáu

40

Thứ Bảy

25

Chủ nhật

30

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay thế các con số bởi các biểu tượng .

Lời giải chi tiết

 tương ứng 10 xe và  tương ứng 5 xe nên:

15 tương ứng với 

20 tương ứng với 

25 tương ứng với 

35 tương ứng với 

40 tương ứng với 

25 tương ứng với 

30 tương ứng với 

Biểu đồ tranh:

Số xe máy bán được mỗi ngày trong một tuần tại cửa hàng A

Ngày

Số xe bán được

Thứ Hai

 

Thứ Ba

 

Thứ Tư

 

Thứ Năm

 

Thứ Sáu

 

Thứ Bảy

 

Chủ nhật

 

 = 10 xe ;  = 5 xe.


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Hỏi bài