Giải bài 6 trang 104 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Số lượng giỏ trái cây bán được trong mùa hè vừa qua của 6 cửa hàng được biểu diễn trong biểu đồ sau: Dùng thông tin thu được trong biểu đồ tranh ở trên để trả lời các câu hỏi sau: a) Cửa hàng nào bán được nhiều giỏ trái cây nhất? b) Cửa hàng Phù Sa bán được bao nhiêu giỏ trái cây? c) Nếu có thêm thông tin cho biết những cửa hàng bán được từ 500 giỏ trái cây trở lên dự định sẽ đầu tư xây một nhà kho bảo quản. Em hãy cho biết đó có thể là những cửa hàng nào?

Đề bài

Số lượng giỏ trái cây bán được trong mùa hè vừa qua của 6 cửa hàng được biểu diễn trong biểu đồ sau:

Dùng thông tin thu được trong biểu đồ tranh ở trên để trả lời các câu hỏi sau:

a) Cửa hàng nào bán được nhiều giỏ trái cây nhất?

b) Cửa hàng Phù Sa bán được bao nhiêu giỏ trái cây?

c) Nếu có thêm thông tin cho biết những cửa hàng bán được từ 500 giỏ trái cây trở lên dự định sẽ đầu tư xây một nhà kho bảo quản. Em hãy cho biết đó có thể là những cửa hàng nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

c. Lập bảng thống kê rồi kết luận.

Lời giải chi tiết

a) Cửa hàng Bốn Mùa bán được nhiều giỏ trái cây nhất.

b) Vì  = 100 giỏ trái cây; = 50 giỏ trái cây nên  = 3.100 + 50 = 350 giỏ

Vậy cửa hàng Phù Sa bán được 350 giỏ trái cây.

c) Bảng thống kê:

Cửa hàng

Số giỏ trái cây bán được

Bốn Mùa

650

Tươi Xanh

400

Miệt Vườn

300

Phù Sa

350

Xanh Sạch

300

Quả Ngọt

600

 

Các cửa hàng bán được từ 500 giỏ trái cây trở lên là: Bốn Mùa và Quả Ngọt.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí