Giải bài 10 trang 105 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau:                                     

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Vẽ hai trục, trục ngang ghi danh sách đối tượng, trục dọc chọn khoảng chia thích hợp và ghi số ở các vạch chia

Bước 2: Vẽ các cột hình chữ nhật (cách đều nhau, cùng chiều rộng, chiều cao tương ứng với số liệu trên trục dọc)

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ (tên biểu đồ, tên trục và ghi số liệu tương ứng trên mỗi cột)

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài