Giải bài 9 trang 105 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đọc biểu đồ cột dưới đây và ghi dữ liệu đọc được vào bảng thống kê tương ứng.  

Lời giải chi tiết

Thành phố

Nhiệt độ cao nhất

Nhiệt độ thấp nhất

Cần Thơ

29

25

Thành phố Hồ Chí Minh

29

26

Đà Lạt

20

17

Huế

32

24

Hà Nội

28

27


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài