Giải bài 6 trang 16 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Một lớp học có nhiều học sinh yêu thích thể thao. Trong ngày hội thể thao của trường, lớp đã có \(\frac{1}{2}\)số học sinh đăng kí thi đấu bóng đá, \(\frac{2}{5}\) số học sinh đăng kí thi đấu bóng chuyền, \(\frac{{11}}{{20}}\) số học sinh đăng kí thi đấu kéo co và \(\frac{3}{{10}}\) số học sinh đăng kí thi đấu cầu lông. Hãy cho biết môn thi đấu nào được học sinh đăng kí nhiều nhất và môn thi đấu nào được học sinh đăng kí ít nhất (một học sinh có thể thi đấu nhiều môn.)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bài toán đưa về sắp xếp các phân số \(\frac{1}{2};\frac{2}{5};\frac{{11}}{{20}};\frac{3}{{10}}\)theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần rồi kết luận.

Lời giải chi tiết

 Ta có : \(\frac{1}{2} = \frac{{10}}{{20}};\frac{2}{5} = \frac{8}{{20}};\frac{3}{{10}} = \frac{6}{{20}}\)

Vì \(6 < 8 < 10 < 11 \Rightarrow \frac{6}{{20}} < \frac{8}{{20}} < \frac{{10}}{{20}} < \frac{{11}}{{20}}\)

Hay \(\frac{3}{{10}} < \frac{2}{5} < \frac{1}{2} < \frac{{11}}{{20}}\).

Vậy môn thể thao được kí nhiều nhất tương ứng với \(\frac{{11}}{{20}}\) số học sinh đăng kí thi đấu là kéo co và

môn thể thao được kí ít nhất tương ứng với \(\frac{3}{{10}}\) số học sinh đăng kí thi đấu là cầu lông.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu