Giải bài 7 trang 16 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Quan sát thông tin trong cùng thời gian về nhiệt độ ở đỉnh Phan –xi-păng (Lào Cai, Việt Nam) và nhiệt độ ở Rovaniemi (Lapland, Phần Lan) trong hình sau và cho biết:

a) Số đo nhiệt độ trung bình trong ngày 28/12/2019 ở đỉnh Phan-xi-păng và ở Rovaniemi là hai phân số nào?

b) So sánh hai phân số ở câu a) và cho biết ý nghĩa thực tiễn của kết quả so sánh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Viết phân số biểu thị nhiệt độ trung bình của mỗi nơi.

b) So sánh hai phân số, từ kết quả ta kết luận được nơi nào lạnh hơn.

Lời giải chi tiết

a) Từ thông tin có trong hình ta thấy nhiệt độ trung bình trong ngày 28/12/2019 ở đỉnh Phan-xi-păng là rung bình cộng của nhiệt độ tại 8 thời điểm, còn nhiệt độ trung bình tại Rovaniemi là trung bình cộng tại 4 thời điểm.

Phân số biểu thị nhiệt độ trung bình ở đỉnh Phan-xi-păng và Rovaniemi lần lượt là \(\frac{{ - 27}}{8}\) và \(\frac{{ - 21}}{4}\).

b) Vì \(\frac{{ - 21}}{4} = \frac{{ - 42}}{8} < \frac{{ - 27}}{8}\)nên nhiệt độ trung bình tại Rovaniemi thấp hơn ở đỉnh Phan-xi-păng.

Vậy ngày 28/12/2019, ở Rovaniemi lạnh hơn ở đỉnh Phan-xi-păng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu