Giải bài 2 trang 32 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm:

a) UCLN(3,24)

b) UCLN(8,1,32)

c) UCLN(36,72)

d) UCLN(24, 96, 120)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Nếu trong các số đó có một số nhỏ nhất là ước của các số còn lại thì UCLN là số nhỏ nhất đó.

Lời giải chi tiết

a) UCLN(3,24) = 3 vì \(24 \vdots 3\)

b) UCLN(8,1,32) = 1

c) UCLN(36,72) = 36 Vì \(72 \vdots 36\)

d) UCLN(24, 96, 120) = 24 Vì \(96 \vdots 24\)và \(120 \vdots 24\)


Bình chọn:
4.6 trên 9 phiếu