Giải bài 8 trang 102 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Chỉ dùng thước kẻ để vẽ các góc \({30^o},{45^o},{60^o}\)và \({90^o}\). Sau đó, dùng thước đo góc để kiểm tra tính chính xác góc vừa vẽ. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thử vẽ các góc này bằng thước kẻ thông thường, sau đó dùng thước đo góc để kiểm tra lại.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu