Giải bài 1 trang 102 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù học.

Lời giải chi tiết

1 - A;

2 – D

3 – B

4 - C


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu