Giải bài 8 trang 104 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy vẽ hình và điền loại góc phù hợp với số đo góc ở cột thứ nhất vào bảng dưới đây:

Số đo góc

Hình ảnh góc

Loại góc

\({180^o}\)

 

 

Lớn hơn \({90^o}\) và nhỏ hơn \({180^o}\)

 

 

\({90^o}\)

 

 

Lớn hơn \({0^o}\) và nhỏ hơn \({90^o}\)

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ góc vuông là góc có số đo \({90^o}\)

+ góc bẹt là góc có số đo \({180^o}\)

+ góc nhọn là góc có số đo lớn hơn \({0^o}\)và nhỏ hơn \({90^o}\)

+ góc tù là góc có số đo lớn hơn \({90^o}\)và nhỏ hơn \({180^o}\)

Lời giải chi tiết

Số đo góc

Hình ảnh góc

Loại góc

\({180^o}\)

 

Góc bẹt

Lớn hơn \({90^o}\) và nhỏ hơn \({180^o}\)

 

Góc tù

\({90^o}\)

 

 

Góc vuông

Lớn hơn \({0^o}\) và nhỏ hơn \({90^o}\)

 

Góc nhọn


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu