Giải bài 3 trang 103 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy gọi tên các đường thẳng, đoạn thẳng, tia có trong các hình dưới đây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Đường thẳng: kí hiệu bởi chữ cái thường hoặc 2 chữ cái in hoa và kéo dài về hai phía

+ Tia: chẳng hạn tia OA, có gốc tại O và kéo dài qua điểm A.

+ đoạn thẳng: có 2 đầu mút là 2 điểm.

Lời giải chi tiết

Các đường thẳng: a, MN

Các tia: AD, MN, NM, RT

Các đoạn thẳng: AD, BC, MN, RT


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu