Giải bài 7 trang 104 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hình nào sau đây thể hiện cách đặt thước đo góc xOy đúng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách đặt thước để đo góc xOy: Đặt mép thước trùng với một cạnh của góc và tâm của thước trùng với đỉnh O của góc

Lời giải chi tiết

Đặt mép thước trùng với một cạnh của góc và tâm của thước trùng với đỉnh O của góc

Do đó hình b) thể hiện cách đặt thước đo góc đúng để đo góc xOy.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu