Giải bài 4 trang 103 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài:

a) 6 cm

b) 4,3 cm

c) Nhỏ hơn 5 cm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách vẽ đoạn thẳng đã biết độ dài a cm:

- Đặt mép thước trùng với đường kẻ ngang trong vở, vạch điểm 0, kí hiệu là A.

- Kẻ từ 0 đến số a cm trên thước thì dừng lại và vạch điểm kết thúc, kí hiệu là B

Lời giải chi tiết

a) Đoạn thẳng AB = 6 cm

 

b) Đoạn thẳng AB = 4,3 cm

 

c) Đoạn thẳng AB = 3 cm < 5cm


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu