Giải bài 9 trang 104 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Em hãy xác định xem mỗi góc dưới đây là góc vuông, góc nhọn hay góc tù. Dùng thước đo góc để chỉ ra số đo của mỗi góc đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ góc vuông là góc có số đo \({90^o}\)

+ góc bẹt là góc có số đo \({180^o}\)

+ góc nhọn là góc có số đo lớn hơn \({0^o}\)và nhỏ hơn \({90^o}\)

+ góc tù là góc có số đo lớn hơn \({90^o}\)và nhỏ hơn \({180^o}\)

Lời giải chi tiết

Góc nhọn: góc A (\({40^o}\)), góc C (\({80^o}\)), góc E (\({15^o}\))

Góc vuông: góc F (\({90^o}\))

Góc tù: góc B (\({137^o}\)), góc D (\({148^o}\))


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu