Giải bài 5 trang 104 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Vẽ ba đoạn thẳng AB, MN và PQ cùng có trung điểm I.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1: Vẽ cả 3 đoạn thẳng trên một đường thẳng

Cách 2: 3 đoạn thẳng không cùng nằm trên một đường thẳng

Lời giải chi tiết

Chẳng hạn:

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu