Giải bài 2 trang 101 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Những phát biểu nào sau đây là đúng?

a) Một góc có số đo nhỏ hơn số đo góc tù là góc nhọn.

b) Góc có số đo nhỏ hơn số đo góc bẹt là góc tù.

c) Góc có số đo bằng một phần hai số đo của góc tù là góc nhọn

d) Tổng số đo của hai góc nhọn thì lớn hơn số đo của góc vuông

e) Hai lần số đo của góc nhọn nhỏ hơn góc tù.

g) Góc có số đo lớn hơn góc vuông là góc tù.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Góc có số đo bằng 90 độ là góc vuông

+Góc có số đo lớn hơn 0 và nhỏ hơn 90 độ là góc nhọn

+Góc có số đo lớn hơn 90 và nhỏ hơn 180 độ là góc tù

Lời giải chi tiết

a) Sai. Chẳng hạn: góc vuông

b) Sai. Góc nhọn cũng có số đo nhỏ hơn góc bẹt.

c) Đúng, Góc có số đo bằng một phần hai góc tù tức là nhỏ hơn 90 độ - là góc nhọn.

d) Sai, Chẳng hạn hai góc có số đo là: \({15^o}\) và \({20^o}\). Góc \({35^o}\) là góc nhọn.

e) Sai, chẳng hạn góc \({60^o}\)

g) Sai, chẳng hạn góc bẹt


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu