Giải bài 6 trang 102 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Nhìn vào các hình vẽ dưới đây, em hãy chỉ ra đâu là góc tù, góc bẹt, góc nhọn và góc vuông.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ góc vuông là góc có số đo \({90^o}\)

+ góc nhọn là góc có số đo lớn hơn \({0^o}\)và nhỏ hơn \({90^o}\)

+ góc tù là góc có số đo lớn hơn \({90^o}\)và nhỏ hơn \({180^o}\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

+ Các góc hình 1 và 5 là góc vuông.

+ Góc ở hình 2 là góc bẹt.

+ Các góc hình 3 và 6 là góc nhọn.

+ Các góc hình 4 là góc tù.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu