Giải bài 7 trang 102 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Một tấm nhựa được thiết kế như hình dưới đây. Có thể dùng tấm nhựa để đo độ lớn của các góc không? Vì sao?

Lời giải chi tiết

Tấm nhựa này chỉ đo được các góc tròn trục.

Còn các góc, chẳng hạn như \({125^o},{102^o}\) thì dụng cụ này sẽ đo không chính xác.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu