Giải bài 1 trang 101 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Nhìn hình vẽ đọc số đo các góc xOt; tOt’; xOy

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi góc có 2 tia lần lượt cắt hình cung tròn tại 2 vị trí có ghi số độ tương ứng. Vậy số đo các góc =  số độ lớn - số độ nhỏ.

Lời giải chi tiết

Số đo các góc là: \(\widehat {xOt} = {30^o};\widehat {tOt'} = {90^o};\widehat {xOy} = {180^o}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu