Giải bài 4 trang 101 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Cho tia Ox như hình vẽ. Hãy vẽ tia Oy và Oz sao cho \(\widehat {xOy} = {70^o},\;\widehat {xOz} = {100^o}.\) Dùng thước đo góc xác định số đo của góc \(\widehat {yOz}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Vẽ góc \(\widehat {xOy}\) đã biết số đo ( chẳng hạn \({70^o}\)):

Chấm điểm O trên giấy, vẽ một tia Ox tuỳ ý. Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng vào điểm O và vạch chỉ số \({0^o}\)trùng với tia Ox. Nhìn trên vạch chỉ vào số \({70^o}\), nối O với vị trí đó ta có tia Oy sao cho góc xOy bằng \({70^o}\).

Lời giải chi tiết

Trường hợp 1: góc yOz có số đo là \({30^o}\)

 

Trường hợp 2: góc yOz có số đo là \({170^o}\)

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu