Giải bài 4 trang 48 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần.

\(12,79;\; - 25,9;\;0,12;\; - 16,23;\; - 0,41;\;5,17.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: chia thành 2 nhóm số thập dương và số thập phân âm, vì số thập dương luôn lớn hơn số thập phân âm.

Bước 2: Trong cùng các số thập phân dương, ta so sánh phần nguyên, số nào có phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn. Để so sánh các số thập phân âm, ta so sánh số đối của chúng, số nào có số đối lớn hơn thì nhỏ hơn.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(0 < \;0,12 < \;5,17 < \;12,79\) và \( - 25,9 < \; - 16,23 < \; - 0,41 < 0\)

Nên ta sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần như sau:

\( - 25,9; - 16,23;\; - 0,41;\;\;0,12;\;\;5,17;\;12,79.\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu