Giải bài 3 trang 48 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tìm số đối của các số thập phân sau:

\( - 18,5;\;12,54;\; - 0,08;\;245,33.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi dấu số thập phân ta được số đối của nó.

Lời giải chi tiết

Số đối của các số thập phân đó là:

\(18,5;\; - 12,54;\;0,08;\; - 245,33.\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu