Chủ đề 4 : Diện tích đa giác

Bình chọn:
4.7 trên 93 phiếu
Hoạt động 12 trang 166 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 12 trang 166 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của hình 20 theo kích thước đã cho trên hình.

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 167 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 167 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho biết cạnh mỗi ô vuông trên hình 21 là 1 m. Tính và ghi diện tích của mỗi hình bên ngay trên hình.

Xem chi tiết
Bạn nào đúng trang 167 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bạn nào đúng trang 167 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Để tìm diện tích một đa giác, Hùng nói chỉ có một cách phân chia nó thành các tam giác. Dũng lại nói có nhiều cách khác nhau. Bạn nào đúng ?

Xem chi tiết
Thư giãn trang 167 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thư giãn trang 167 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập 1. Diện tích ngôi sao ở hình 22 bằng bao nhiêu mét vuông nếu cạnh mỗi hình vuông là 1m ?

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 1 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thoi ABCD có AC =12 cm, BD = 9 cm. Gọi M, N, p, Q lần lượt là trung điếm của các cạnh AB, BC, CD, DA.

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 2 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình chữ nhật ABCD có tâm O và trung điểm các đoạn OA, OB, OC, OD lản lượt là M, N, P, Q.

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 3 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Lan có một tấm bìa hình chữ nhật để vẽ tranh. Em cắt bớt mỗi bề đi 20%. Hỏi diện tích tấm bìa giảm đi bao nhiêu phần trăm ?

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 4 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là 5 cm ; 12 cm ; 13 cm.

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 5 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Một căn phòng hình chữ nhật (h.24) có kích thước 9,5 m và 7,3 m cần được lót loại thảm bề ngang 4 m.

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 6 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm chu vi cùa một miếng đất hình vuông cỏ diện tích bảng diện tích của hình chữ nhật có hai kích thước là 20 m và 80 m.

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 7 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC có H lả chân đường cao vẽ từ A. Cho biết AB = l5cm. BH = 12 cm, AC = 41 cm. Tính diện tích tam giác ABC.

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 8 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. BC = 42 cm và chiều cao AH = 10 cm. Tính diện tích tam giác GBC.

Xem chi tiết
Bài tập 9 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 9 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC có diện tích 36 cm2. Gọi M và N lần lượt là trung điếm của AB và AC. Tinh diện tích tam giác AMN.

Xem chi tiết
Bài tập 10 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 10 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC có E vả F lần lượt là trung điểm của AB và AC. Cho biết BF = 12 cm, CE = 9 cm và BC = 10 cm. Tính diện tích tam giác ABC.

Xem chi tiết
Bài tập 11 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 11 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chứng minh rằng đừng trung tuyến của một tam giác bất kì luôn chia nó thành hai tam giác có diện tích bằng nhau.

Xem chi tiết
Bài tập 12 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 12 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường cao AH. Chứng minh rằng ta luôn có hệ thức: AB.AC = AH.BC.

Xem chi tiết
Bài tập 13 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 13 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của hình thang vuông có hai đáy là 12 cm, 6 cm và chiều cao là 6 cm.

Xem chi tiết
Bài tập 14 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 14 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích hình thang vuông ABCD có hai đáy AB = 6cm, CD = 9 cm và cạnh xiên BC = 5 cm.

Xem chi tiết
Bài tập 15 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 15 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích hình thang cân có hai đáy bằng 23 cm, 13 cm và cạnh bên bảng 13 cm.

Xem chi tiết
Bài tập 16 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 16 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của hình thang ABCD (AB // CD) Cho bỉết AB 6 cm, BC = 10 cm, CD = 20 cm

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài