Chủ đề 4 : Diện tích đa giác

Bình chọn:
4.7 trên 93 phiếu
Luyện tập 5 trang 172 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 5 trang 172 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích S của một tam giác, biết độ dài ba cạnh trong các trường hợp sau;

Xem chi tiết
Luyện tập 6 trang 172 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 6 trang 172 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC có cạnh là a. Chứng minh rằng tổng các khoảng cách từ một điếm M bên trong tam giác đến ba cạnh luôn bằng

Xem chi tiết
Luyện tập 7 trang 172 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 7 trang 172 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chứng minh rằng tổng hai khoảng cách từ một điềm trên cạnh đáy của một tam giác cân đến hai cạnh bên luôn bẳng chiều cao ứng với cạnh bên.

Xem chi tiết
Luyện tập 8 trang 172 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 8 trang 172 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi M, N, P lần lượt từ trung điềm của AB, CD, MB. Tính tỉ số diện tích hình thang PNCB và hình chữ nhật ABCD.

Xem chi tiết
Luyện tập 9 trang 172 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 9 trang 172 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình binh hành ABCD có M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC. CD, DA. Đoạn BQ cắt AP và CM tại R và S, đoạn DN cắt AP và CM tại V và T. Tính ti số diện tích của hai hình bình hành RSTV vả ABCD

Xem chi tiết
Luyện tập 10 trang 172 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 10 trang 172 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD có M là trung điểm của AD và E là một điểm tuỳ ý trên đoạn CD. Đường thẳng EM căt AB tại F. Hãy so sánh diện tích cùa hình bình hành ABCD và tứ giác ECBF.

Xem chi tiết
Luyện tập 11 trang 172 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Luyện tập 11 trang 172 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho biết cạnh mỗi ô vuông ở hình dưới là 1 cm. Tính diện tích của mỗi hình.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài