Luyện tập 11 trang 172 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Cho biết cạnh mỗi ô vuông ở hình dưới là 1 cm. Tính diện tích của mỗi hình.

Đề bài

Cho biết cạnh mỗi ô vuông ở hình dưới là 1 cm. Tính diện tích của mỗi hình.

Lời giải chi tiết

a) Hình gồm 2 ô vuông \( \Rightarrow S = 1.1.2 = 2\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

b) Hình gồm 3 ô vuông \( \Rightarrow S = 1.1.3 = 3\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

c) Hình gồm 4 ô vuông \( \Rightarrow S = 1.1.4 = \,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

d) Hình gồm 8 ô vuông \( \Rightarrow S = 1.1.8 = 8\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

e) Hình gồm 6 ô vuông \( \Rightarrow S = 1.1.6 = 6\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

f) Hình gồm 6 ô vuông \( \Rightarrow S = 1.1.6 = 6\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

g) Hình gồm 7,5 ô vuông \( \Rightarrow S = 1.1.7,5 = 7,5\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

h) Hình gồm 10 ô vuông \( \Rightarrow S = 1.1.10 = 10\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

i) Hình gồm 5 ô vuông \( \Rightarrow S = 1.1.5 = 5\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí