Luyện tập 1 trang 172 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Bác Bẩy muốn lát gạch một cái sân hình chữ nhật có hai kích thước là 8 m và 12 m. Tiền gạch là 120 000 đồng/m2 và tiền công lót (tinh cồ vật liệu) là 60 000 đồng/m2. Hỏi hác Bảy phải tốn tổng cộng bao nhiêu tiền ?

Đề bài

Bác Bẩy muốn lát gạch một cái sân hình chữ nhật có hai kích thước là 8 m và 12 m. Tiền gạch là 120 000 đồng/m2 và tiền công lót (tinh cồ vật liệu) là 60 000 đồng/m2. Hỏi hác Bảy phải tốn tổng cộng bao nhiêu tiền ?

Lời giải chi tiết

Diện tích cái sân hình chữ nhật là: \(12.8 = 96\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

Số tiền bác Bảy mua gạch là: \(120000.96 = 11520000\) (đồng)

Số tiền công lót bác Bảy trả là: \(60000.96 = 5760000\) (đồng)

Số tiền bác Bảy tốn tổng cộng là: \(11520000 + 5760000 = 17280000\) (đồng)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí