Luyện tập 3 trang 172 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Muốn tăng thêm 125% diện tích, một hình vuông phải được tăng độ dài mỗi cạnh thêm bao nhiêu phần trăm ?

Đề bài

Muốn tăng thêm 125% diện tích, một hình vuông phải được tăng độ dài mỗi cạnh thêm bao nhiêu phần trăm ?

Lời giải chi tiết

Ta xem diện tích hình vuông lúc dầu là 100%

Tăng thêm 125% diện tích thì diện tích hình vuông lúc sau bằng: \(125% + 100% = 225%\) (diện tích lúc đầu)

Vì \(225\%  = 150\%  \times 150\% \) nên cạnh hình vuông lúc sau bằng 150% cạnh hình vuông ban đầu.

Độ dài mỗi cạnh của hình vuông phải tăng thêm:

\(150\%  - 100\%  = 50\% \)  (cạnh hình vuông lúc đầu)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí