Câu hỏi với từ để hỏi - Wh question Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Bình chọn:
3.9 trên 114 phiếu

Tìm hiểu ngữ pháp: Câu hỏi với từ để hỏi - Wh question Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Các câu hỏi với từ để hỏi cho phép người nói tìm thêm thông tin về chủ đề mình quan tâm. Các từ để hỏi theo thông tin muốn tìm có thể được liệt kê như sau:

When? —> Hỏi thông tin về thời gian

Where? —> Hỏi thông tin về nơi chốn

Who? —> Hỏi thông tin về người

Why? — Hỏi lý do

How? —> Hỏi cách thức, phương thức

What? —> Hỏi về vật/ý kiến/hành động

Which (one)? —► Hỏi thông tin về sự lựa chọn

Whose? —> Hỏi thông tin về sở hữu

Whom? —► Hỏi về người (ở dạng tân ngữ)

How much? —> Hỏi về giá cả, lượng (không đếm được)

How many? —► Hỏi về lượng (đếm được)

How long? —> Hỏi về thời gian

How often? —► Hỏi về mức độ thường xuyên

How far? —► Hỏi về khoảng cách

What kind (of)? —> Yêu cầu mô tả thông tin

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 7: Television

Conjunction (Liên từ) Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Conjunction (Liên từ) Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Liên từ (hay còn gọi là từ nối) dùng để kết hợp các từ, cụm từ, mệnh đề hoặc câu với nhau.

Xem chi tiết
Vocabulary - Từ vựng - Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới. series (n) phim dài kỳ trên truyền hình, stupid (adj) đần độn, ngớ ngẩn,....

Xem chi tiết
Getting Started - trang 6 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 6 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết có trong phần Getting Started - trang 6 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A Closer Look 1 -  trang 8 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới A Closer Look 1 - trang 8 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 1 - trang 8 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A Closer Look 2 - trang 9 Unit 1 SGK tiếng Anh 6  mới A Closer Look 2 - trang 9 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần A closer look 2 - trang 9 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 2 - trang 13 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 2 - trang 13 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Skills 2 - trang 13 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 1 - trang 12 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 1 - trang 12 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Skills 1 - trang 12 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu