Tiếng Anh lớp 6 Mới

Unit 3: My friends - Bạn bè của tôi

Cách thành lập và sử dụng động từ “have” có nghĩa là “có” - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Bình chọn:
3.7 trên 39 phiếu

Tìm hiểu Cách thành lập và sử dụng động từ “have” có nghĩa là “có” - Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

 Cách thành lập và sử dụng động từ “have” có nghĩa là “có”

a)   Cách thành lập

Thể

Chủ ngữ (S)

Động từ (V)

Vi du

Khẳng

định

He/She/It/danh từ số ít

has

He has a new pen.

I/You/W e/They/ danh từ số nhiều

have

I have a new pen.

Phủ

định

He/She/Iưdanh từ số ít

doesn’t have

He doesn’t have a new

pen.

I/You/W e/They/ danh từ số nhiều

don’t have

I don’t have a new pen.

Nghi

vấn

(1)   Does + he/she/it/danh tiif so it + have ...?

Yes, he/she/i t/danh tuf so' it + does. No, he/she/it/danh tuf so it + doesn’t.

(2)     Do + I/you/we/they/danh tii so" nhieu + have ...?

Yes, I/you/we/they/danh tCi so nhieu + do.

No, I/you/we/they/danh tii so nhieu + don’t.

Does he have a car?

Yes, he does./ No, he doesn’t.

Do you have a car?

Yes, I do./ No, I don’t.

 

 

(1) Wh_ + does + he/she/it/danh từ

What colour of eyes does

 

số ít + have ...?

he have?

 

He/She/It/Danh từ số ít + has...

He has black eyes.

 

(2) Wh_ + do + I/you/we/they/danh

What sort of hair does she

 

từ số nhiều + have ...?

have?

 

I/YouAVe/They/Danh từ số nhiều + have ..

She has yellow hair.

 b)    Cách dùng

Have là một động từ thú vị bởi vì nó được dùng với nhiều chức năng và ý nghĩa khác nhau. Có khi nó dùng như một động từ chính trong câu, có khi nó lại dùng làm trợ động từ. Vì vậy chúng ta nên chú ý động từ này để khỏi nhầm lẫn.

1)   have làm chức năng là động từ chính trong câu

— Have (has) được dùng là động từ chính trong câu, nếu câu ở dạng khẳng định thì động từ “have” mang nghĩa là “có”.

Ex: I have a car. (Tôi có một chiếc xe hơi).

—      Còn nếu câu ở dạng phủ định hoặc là nghi vấn thì ta phải mượn trợ động từ “does/doesn’t” nếu chủ ngữ trong câu ở dạng số ít (he/she/it/danh từ số ít), nếu chủ ngữ trong câu ở dạng số nhiều (I/you/we/they/danh từ số nhiều) thì ta phải mượn trợ động từ “do/don’t”.

Ex: Do you have a pen? (Bạn có một cây bút máy phải không?)

Does she have a pen? (Cô ấy có một cây bút máy phải không?)

I don’t have a car. (Tôi không có xe hơi).

He doesn’t have a car. (Cậu ấy không có xe hơi).

2)   have làm chức năng là trợ động từ trong câu

Have giữ chức năng là trợ động từ trong câu, nó không có nghĩa gì cả mà chỉ trợ giúp cho động từ chính trong câu mà thôi.

Ex: I have seen that film. (Tôi đã xem bộ phim đó rồi).

Have trong trường hợp này thực sự không có chức năng ngữ nghĩa gì mà chỉ trợ giúp cho động từ chính “see - nhìn”.

Do đó chúng ta cần lưu ý HAVE có thể là một động từ chính và có thể là trợ động từ. Nếu là động từ chính, chúng ta cần một trợ động từ đi cùng với nó như trợ động từ DO (DON’T)/ DOES (DOESN’T) khi dùng ở dạng phủ định hoặc nghi vấn. Khi HAVE là trợ động từ thì nó sẽ hỗ trợ các động từ chính khác trong câu.

Các bài liên quan:

Vocabulary - Từ vựng - Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 3 SGK Tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started - trang 26 Unit 3 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 26 Unit 3 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần GETTING STARTED - trang 26 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A Closer Look 1 - trang 28 Unit 3 SGK tiếng Anh 6 mới A Closer Look 1 - trang 28 Unit 3 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết của phần A closer look 1 - trang 28 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A Closer Look 2 - trang 29 Unit 3 SGK tiếng Anh 6 mới A Closer Look 2 - trang 29 Unit 3 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp những bài tập và lý thuyết có trong phần A closer look 2 - trang 29 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started - trang 16 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 16 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Getting Started - trang 16 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started - trang 6 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 6 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết có trong phần Getting Started - trang 6 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started - trang 26 Unit 9 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 26 Unit 9 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Getting Started - trang 26 Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Closer Look 2 - trang 19 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới Closer Look 2 - trang 19 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 2 - trang 19 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay