Bài tập - Chủ đề 4 : Diện tích đa giác

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 21 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 21 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD có AB 12 cm, AD = 24 cm

Xem chi tiết
Bài tập 22 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 22 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chứng minh hai đường chéo của một hình bình hành luôn chia nó thành bốn tam giác có diện tích bằng nhau.

Xem chi tiết
Bài tập 23 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 23 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính các góc của một hình bình hành có diện tích bằng 60 cm2 và hai cạnh bên của góc nhọn có độ dài là 100 cm và 12 cm.

Xem chi tiết
Bài tập 24 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 24 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD. Hãy vẽ hình chữ nhật có diên tích bằng diện tích hình bình hành. ABCD.

Xem chi tiết
Bài tập 25 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 25 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của hình thoi có các đỉnh là trung điểm của các cạnh của một hình chữ nhật có hai kích thước là 10 cm và 18 cm.

Xem chi tiết
Bài tập 26 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 26 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang cân ABCD có diện tích 50 cm2 và M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh.

Xem chi tiết
Bài tập 27 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 27 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính theo a diện tích của hình thoi có bốn cạnh cà một đường chéo cùng bằng a.

Xem chi tiết
Bài tập 28 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 28 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của một hình thoi có canhj bằng 4 cm và một góc bằng 150 độ.

Xem chi tiết
Bài tập 29 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 29 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của một hình thoi có mỗi cạnh bằng 5 cm và một đường chéo bằng 8 cm.

Xem chi tiết
Bài tập 30 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 30 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Một nông trường có sơ đồ vẽ theo tỉ lệ xích

Xem chi tiết
Bài tập 31 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 31 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích tường nhà trong hình 26 (không tính một cửa đi hình chữ nhật và ba cửa sổ hình vuông). Cho biết mỗi ô vuông có cạnh 1m.

Xem chi tiết
Bài tập 32 trang 171 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 32 trang 171 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Bác Bảy có một miếng đất hình chữ nhật kích thước 30 m và 50 m như hình 27. Bác dự tính làm một côn đường hình bình hành băng ngang qua có kích thước như trong hình. EM hãy giúp bác Bảy tính diện tích con đường và diện tích còn lại của miếng đất.

Xem chi tiết


Gửi bài