Bài tập 5 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Cho biết hai đại lượng P và m tỉ lệ thuận với nhau và khi m = 10 thì P = 98.

Đề bài

Cho biết hai đại lượng P và m tỉ lệ thuận với nhau và khi m = 10 thì P = 98.

a) Hãy tìm hệ số tỉ lệ g của P đối với m.

b) Hãy biểu diễn P theo m.

c) Tính giá trị của P khi m = 20, m = 30.

Lời giải chi tiết

a)P tỉ lệ thuận với m theo hệ số tỉ lệ g nên P = g.m

Mà khi m = 10 thì P = 98 nên do đó: \(98 = g.10 \Rightarrow g = {{98} \over {10}} = 9,8\)

b) P = 9,8m

c) Khi m = 20 thì P = 9,8.20 = 196

Khi m = 30 thì P = 9,8.30 = 294

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí