Bài tập 4 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Đề bài

Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x

-4

-2

0

1

2

y

 

 

 

 

-8

Lời giải chi tiết

y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k nên y = kx mà khi x = 2 thì y = -8

Do đó: \(y = kx \Rightarrow  - 8 = k.2 \Rightarrow k = {{ - 8} \over 2} =  - 4\)

x

-4

-2

0

1

2

y

16

8

0

-4

-8

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí